Asigno Advocatenkantoor


WE FIGHT FOR YOUR RIGHT(S)

Erelonen

Tijdens een eerste consultatie worden meteen correcte afspraken gemaakt over de begroting van het ereloon en de kosten. In functie van de aard van het dossier wordt hiervoor een vast uurtarief dan wel een forfaitair bedrag afgesproken. Andere parameters die de vergoeding kunnen beïnvloeden zijn de complexiteit van de zaak, de hoogdringendheid van het dossier en het behaalde resultaat.

Er wordt samen met de cliënt altijd gezocht om de tussenkomst van een derde-betaler mogelijk te maken, bijvoorbeeld in het kader van een afgesloten rechtsbijstandverzekering (bijv. familiale verzekering of motorrijtuigenverzekering).

Wij informeren u eveneens indien u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Volgende kosten worden steeds in aanmerking genomen:
Aanleg en bewaring dossier: € 75
Uurtarief: € 125 (afwijking mogelijk bij bepaalde procedures of bij hoogdringendheid)
Brieven en E-mails: € 10 per stuk
Verplaatsingskosten: € 0,65 per kilometer
(prijzen worden weergegeven exclusief btw – tarief btw is 21% die er bijkomt)

De diensten worden periodiek gefactureerd onder de vorm van provisionele- en eindfacturen.

Cliënten hebben de mogelijkheid om ten allen tijde een overzicht te vragen van de geleverde prestaties en de gemaakte kosten. Zodoende kan dit nauw gevolgd worden en komt men voor geen verrassingen te staan op het einde van het dossier.