Asigno Advocatenkantoor


WE FIGHT FOR YOUR RIGHT(S)

Familiaal vermogensrecht en erfrecht

Het kantoor verleent bijstand in familiaal vermogensrechtelijke problemen. Ook bij disputen of vragen omtrent erfrechtelijke aangelegenheden kan het kantoor U ten volle bijstaan. Dit onder meer en niet-limitatief in de hiernavolgende materies :

Begeleiding huwelijkscontracten/samenlevingscontracten/beding van aanwas/ inbreng in huwgemeenschap, …
Vereffening en verdeling familiaal vermogen
Erfenissen
Schenkingen
Testamenten
Familiale vermogensplanning