Asigno Advocatenkantoor


WE FIGHT FOR YOUR RIGHT(S)

Burgerlijk recht, verbintenissen- en contractenrecht

U kan bij het kantoor terecht voor de meest uitlopende problemen kaderend in het burgerlijke recht, onder meer voor de hiernavolgende materies :

Huur (huurovereenkomsten, opzeg, gebreken, huurschade, …)
Eigendom, vruchtgebruik, recht van bewoning, …
Verkoop onroerende goederen (overeenkomsten, aanneming..)
Verkoop roerende goederen (wanbetaling, gebreken, laattijdige levering, …)
Consumentenbescherming (kredieten, misleidende reclame, productaansprakelijkheid, …)