Asigno Advocatenkantoor


WE FIGHT FOR YOUR RIGHT(S)

Handelsrecht

U kan bij het kantoor terecht voor het controleren of redigeren van contracten en overeenkomsten maar ook voor het opstellen van algemene verkoops- of factuurvoorwaarden.

Invorderingen van onbetaalde facturen in kader van de handelaar (Rechtbank van Koophandel, B2B procedure, etc…) zijn een dagdagelijkse taak voor het kantoor.

Daarnaast is het kantoor ook onderlegd in het strikt handelsrechtelijke contentieux waar hij ondernemingen in moeilijkheden bijstaat. Robbie Dewaele is onder meer curator en heeft reeds meerdere faillissementen van ondernemingen behartigd. Ook de bijstand van ondernemingen in de procedure gerechtelijke reorganisatie is het kantoor genoegzaam gekend.

Verder kan U bij het kantoor terecht voor onderstaande handelsrechtelijke problemen :

Advies en bijstand in geschillen tussen handelaars alsook tussen handelaars en derden
De redactie van handels- en distributiecontracten (verkoopovereenkomsten, algemene- en factuurvoorwaarden, handelshuurovereenkomsten, intentieovereenkomsten, pandovereenkomsten, vertrouwelijkheidsovereenkomsten, concessieovereenkomsten, kredietovereenkomsten, franchise, …)
Handelspraktijken en consumentenrecht (verkooppromoties, onrechtmatige bedingen, oneerlijke marktpraktijken, E-commerce, productaansprakelijkheid, consumentenrecht vanuit Europees en nationaal perspectief, …)
Betalingsachterstand en invorderingen (zowel bemiddeling als ingebrekestelling en gerechtelijke procedures)
Insolventie- en faillissementsprocedures (ondernemingen in moeilijkheden, vereffeningen, faillissementen en gerechtelijke akkoorden)