Asigno Advocatenkantoor


WE FIGHT FOR YOUR RIGHT(S)

Personen- en familierecht

Het kantoor heeft een expertise in het personenrechtelijke en familierechtelijke contentieux. Het biedt bijstand in de echtscheiding van begin tot einde (van een eerste advies met betrekking tot de echtscheiding, tot de eigenlijke procedure en de verdeling van de goederen). Het kantoor behandelt zowel echtscheiding met onderlinge toestemming, als echtscheiding waar het huwelijk onherstelbaar is ontwricht. Ook voor het financiële aspect en de regeling voor de kinderen  kan U bij het kantoor terecht. Daarnaast kan men eveneens voor de volgende materies bij het kantoor terecht :

De staat van de persoon (wijziging naam, voornaam, nationaliteit, …)
Afstamming (erkenning, vaststelling ouderschap, adoptie, …)
Alle vormen van samenleven (feitelijke samenwoning, wettelijke samenwoning, huwelijk, het aangaan van een samenlevingscontract of een huwelijkscontract)
Ouderlijk gezag, verblijfsregeling kinderen, …
Kinderalimentatie, partneralimentatie, …
Echtscheiding (feitelijke scheiding, onderlinge toestemming, onherstelbare ontwrichting)
Voorlopig bewind, onbekwaamverklaring, verlengde minderjarigheid