Asigno Advocatenkantoor


WE FIGHT FOR YOUR RIGHT(S)

Straf- en strafprocesrecht

Bij Asigno Advocaten kan met terecht voor zowel bijstand in het vooronderzoek (Salduz-verhoor, Raadkamer, Kamer van Inbeschuldigingstelling, regeling rechtspleging,..) als voor bijstand gedurende de procedure ten gronde (Politierechtbank, Correctionele rechtbank, Hof van beroep, Hof van Assisen,..).

Het kantoor behartigt zowel de belangen van beklaagden als slachtoffers.

Het kantoor biedt onder meer bijstand in de volgende materies :

O.m. criminele organisaties, brandstichting, diefstal, drugsdelicten, stalking en belaging, zedenzaken, informatica- en computercriminaliteit, btw-fraude, valsheid in geschrifte, inbreuken op de wapenwetgeving, witwaspraktijken, faillissementsmisdrijven, mensenhandel, misbruik van vertrouwen en oplichting, moord en doodslag, slagen en verwondingen, partner- en intrafamiliaal geweld, vernielingen, en zo voort en zo verder…
“Salduz” ondervragingen bij politie en onderzoeksrechter
Procedure van voorlopige hechtenis (raadkamer, kamer van inbeschuldigingstelling)
Procedures voor de politierechtbank, correctionele rechtbank, hof van assisen, Hof van Cassatie
Strafuitvoering (strafuitvoeringsrechtbank (SURB), tuchtcollege)
Burgerlijke belangen (schadevergoeding voor slachtoffers) voor de strafrechter
Burgerlijke partijstellingen voor de onderzoeksrechter