ROBBIE DEWAELE

-

Advocaat – stichtend vennoot

Robbie Dewaele werd advocaat aan de balie van Kortrijk in het jaar 2005.

Onmiddellijk na de stage startte hij zijn eigen advocatenkantoor te Anzegem. Door freelance te werken voor verschillende kantoren en advocaten met naam en faam deed hij veel ervaring op.

Na een associatie met meerdere advocaten te hebben opgericht in 2013, realiseerde hij in 2017 zijn droom. Dit door een eigen advocatenkantoor op te richten in Waregem.

Het kantoor Asigno wil hij laten uitgroeien tot een begrip in de regio.

Robbie Dewaele onderscheidt zich door zijn warme en cliëntvriendelijke aanpak, waarbij laagdrempeligheid en kwaliteit centraal staan.

Doorheen de voorbije jaren heeft hij tal van zaken in diverse takken van het recht tot een goed einde gebracht. Onder andere niet limitatief: algemeen burgerlijk recht, handelsrecht, familierecht & verkeersrecht. Ook verzekeringszaken, ongevallen, bouwzaken, huurzaken, invorderingen worden dagelijks behandeld.

Daarnaast is er uiteraard de expertise op strafrechtelijk vlak die doorheen de jaren werd opgebouwd. Dit gaat zowel van het verdedigen van de dader voor de Politierechtbank, Correctionele Rechtbank tot in het Hof van Assisen. Allen waarin een ruime ervaring werd opgedaan… Ook voor het slachtoffer kan worden opgetreden waarin een schadevergoeding wordt gevorderd naar de wensen van de klant.

Hij behartigt met volle overtuiging uw kleine en grote juridische problemen en streeft altijd naar het bekomen van een oplossing op maat.

Zijn uitgebreide ervaring en kennis van de procedures zijn één van zijn grootste troeven.

Ondertussen wordt Robbie Dewaele ook aangesteld door de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk om als curator op te treden in uitgesproken faillissementen. Ook door de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk wordt hij gemandateerd om als schuldbemiddelaar op te treden.

Floor Vynckier

-

Advocaat

Floor Vynckier vatte haar rechtenstudies aan in Kortrijk, waarbij zij na 2 jaar kon doorstromen naar Leuven. Na een eerste kennismaking met het personen- en familierecht en het strafrecht tijdens de eerste studiejaren, was haar interesse voor deze domeinen snel gewekt. In haar master specialiseerde Floor Vynckier zich verder in het privaat recht en strafrecht en in 2016 behaalde zij haar diploma Master in de Rechten aan de KU Leuven. Tijdens haar tweede masterjaar studeerde Floor Vynckier een semester aan de Université La Rochelle in Frankrijk.

Sinds 2016 is Floor Vynckier verbonden aan de balie en legt zij zich toe op verschillende takken van het recht, o.a. algemeen burgerlijk recht, familierecht, verkeersrecht en strafrecht. In 2018 volgde zij de bijzondere opleiding jeugdrecht en treedt zij sindsdien op als jeugdadvocaat.

Gedurende vier jaar was Floor Vynckier tevens actief als bestuurslid van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk.

Met een enorme interesse in het recht en veel gedrevenheid, staat Floor Vynckier u op de beste manier bij.

Emma Declerck

-

Advocaat

Emma Declerck studeerde in 2018 af met onderscheiding aan de universiteit van Gent.

Tijdens haar studies kon ze tevens een semester les volgen aan de universiteit van Nice.

Emma verdiept zich voornamelijk in strafrecht, burgerlijk en familierecht.
Bij de behandeling van uw dossier staan laagdrempeligheid, transparantie, nauwgezetheid en kwaliteit voorop.

Daarnaast streeft zij er steeds naar om , bij aanvang van een dossier, eerlijk en objectief advies te verstrekken zodat u als cliënt duidelijk zicht heeft op de verwachtingen die kunnen gesteld worden.
Dit geldt zowel naar de inhoud alsook naar de kosten van het dossier voor het behalen van het beoogde resultaat.

Joyce Vanderghinste

Joyce Vanderghinste

-

Advocaat

Joyce Vanderghinste studeerde in 2021 af met onderscheiding aan de universiteit van Gent.

Tijdens haar masteropleiding werd de focus voornamelijk gelegd op het ruime straf- en strafprocesrecht, medisch recht en verzekeringsrecht.

Naast de passie voor het strafrecht, behandelt Joyce vanuit haar brede interesse ook diverse andere materies.

Met veel gedrevenheid, eerlijkheid en overtuiging zal Joyce u vanuit ons kantoor ASIGNO bijstaan.